Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 54Wszystkich: 275438

"Razem ze słonkiem" - wiosna

Wydarzenia » "Razem ze słonkiem" - wiosna

Wiosną zrealizowany został w grupie III kolejny moduł projektu edukacyjnego „Razem ze słonkiem”.   Również wiosną piękna poezja Marii Konopnickiej przybliżała dzieciom piękno kraju ojczystego.  W ramach opracowanej tematyki kompleksowej „Zapachniało wiosną” dzieci poznawały piękną wiosenną przyrodę. Wprowadzeniem był wiersz M. Konopnickiej „W polu”. Dzieci często spacerowały w bliższej i dalszej okolicy przedszkola, podziwiały piękno budzącej się do życia przyrody, poznawały charakterystyczne cechy wiosny, fotografowały piękno naszego regionu w celu wykonania albumu „Cudny nasz kraj”. W sali założony został wiosenny zielony ogródek, gdzie dzieci zakładały hodowlę roślin cebulkowych, siały do ziemi różne nasiona, a także sadziły rozsady. Z kolei dokonywały systematycznej obserwacji, dzieliły się wrażeniami, cieszyły się z rozwoju kolejnych kwiatów. W ogrodzie przedszkolnym Smerfy założyły kwietną łączkę. Nasi dzielni ogrodnicy z zapałem przekopywali i wyrównywali ziemię by zasiać nasionka, a później codziennie sprawdzali, czy roślinki kiełkują, czy już rosną, niecierpliwie oczekując na pierwsze kwiatki. Podczas rozgrywanej w zespołach gry planszowej dzieci poznawały pierwsze wiosenne kwiaty, grupowały je poprzez promyczkowe uszeregowanie, dowiedziały się, które kwiaty są pod ochroną, próbowały wyjaśnić, co to znaczy podczas burzy mózgów.  Dzieci wykonały również przepiękne rabatki wykorzystując różne nasiona, pestki dyni itp. Przed niedzielą palmową odbyły się zajęcia otwarte i warsztaty, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały piękne palmy wielkanocne kultywując tradycje naszego regionu. Podczas realizacji kolejnego modułu wiosennego „Wszystko się zieleni i kwitnie” dzieci poznawały wiosenną przyrodę podczas zajęć w terenie. Zajęcia na świeżym powietrzu „Zieleń wszędzie w koło” dały dzieciom wiele radości. Dokonywane obserwacje przyrodnicze, spotkania w kole budowały poczucie bliskości i więzi z przyrodą. W dalszym ciągu dokonywane były systematyczne obserwacje wzrostu roślin w zielonym kąciku, które były systematycznie odnotywane w zeszycie małego przyrodnika. Zorganizowany został Dzień Polskiej Niezapominajki, dzieci opanowały pamięciowo przepiękny wiersz M. Konopnickiej „Niezapominajki”, który bardzo im się podobał. Kolejny wiersz autorki „Jabłonka” był wstępem do podziwiania pięknie kwitnących drzew owocowych w sadach podczas kolejnych spacerów. W ramach kolejnego modułu „Wspólne wędrówki” dzieci uczestniczyły w rodzinnym konkursie plastycznym zorganizowanym w przedszkolu – „Polska w oczach dziecka” oraz konkursie plastycznym „Koźmice Małe. Moja wieś rodzinna”.  Motywem przewodnim był wiersz M. Konopnickiej „Nasz świat”. W grupie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Poezja Marii Konopnickiej”, w ramach którego dzieci recytowały różne wiersze poetki. Na zakończenie grupa wspólnie ułożyła kolejną zwrotkę do wiersza „Co słonko widziało”, która nawiązuje do naszego regionu:

    „Widziało, jak dzieci

      Z przedszkola w Koźmicach

      Podziwiały łąki, kwiaty

      W pięknych okolicach.”

 

Tekst: Ewa Jamróz

Zdjęcia: Ewa Chlebda, Ewa Jamróz